Disse har skrevet under på å ta menneskerettighetsansvar

FUTURE-PROOF

I de siste året har en rekke bedrifter på Vestlandet signert den såkalte Future-Proof-plakaten. Signaturen betyr at de tar et aktivt og forpliktende grep for å etterleve sitt menneskerettighetsansvar. Til nå har over 20 næringslivsaktører fra ulike bransjer sluttet seg til initiativet fra Raftostiftelsen og Bergen Næringsråd.

Bildet øverst: I forrige uke samlet Raftostiftelsen og Bergen Næringsråd alle de 22 bedriftene som har sluttet seg til Future-Proof-plakaten. Foto: Bergen Næringsråd.


Future-Proof er navnet på Raftostiftelsen og Bergen Næringsråds samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter. I 2020 ble plattformen etablert for å samle bedrifter som ønsker å jobbe aktivt med tematikken i sine verdikjeder.

Siden etableringen av plattformen, har Rafto og næringsrådet arrangert seminarer og kurs om hvordan de kan jobbe med menneskerettighets-ansvar i næringslivet, og i vår ble FUTURE-PROOF-plakaten lansert.

Plakaten er et håndfast og synlig erklæring forankret i toppledelsen, forplikter seg til å tar ansvar for å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Mer enn en signatur

Plakaten har til nå blitt signert av selskaper som Grieg, Akvariet, Nordea, Fana Sparebank, Corvus Energy, Sekkingstad og Frydenbø. Selskapene forplikter seg også til å bidra til å dele kunnskap og erfaringer med hverandre, også de vanskelige problemstillingene og dilemmaene som oppstår i verdikjedene.

-Vi er svært glade for den begeistringen som plakaten har skapt, fordi den betyr mer enn en signatur på et papir. Dette forplikter bedriftene til å være aktive, til å dele kunnskap og erfaringer med andre, også der det byr på utfordringer, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder i Raftostiftelsen.

Vestbo BBL signerer Future-Proof-plakaten. Fra venstre: Jostein Hole Kobbeltvedt (Rafto), Jørgen Pedersen, (Adm. dir Vestbo BBL) og Marit Warncke (Bergen Næringsråd). Foto: Bergen Næringsråd.
Vestbo BBL signerer Future-Proof-plakaten. Fra venstre: Jostein Hole Kobbeltvedt (Rafto), Jørgen Pedersen, (Adm. dir Vestbo BBL) og Marit Warncke (Bergen Næringsråd). Foto: Bergen Næringsråd.

Verdien av å stå sammen

Det maritime konsernet Grieg Gruppen ett av selskapene som var tidlig ute med å signere, og fremhever verdien av å stå sammen for å bekjempe menneskerettighetsbrudd som en viktig grunn til å være med:

-Vi ser på det som vår plikt til å bidra til å redusere brudd på menneskerettigheter i næringslivet, og samtidig sikre bevissthet i hele vår organisasjon på konsekvensene av å ikke gjøre det. Vi kan ikke endre verden på egenhånd, men vi kan bruke vår posisjon til å gjøre det bedre for de samfunnene vi opererer i, sa styreleder Elisabeth Grieg under Griegs signering 7. april i år.

Raftostiftelsen og Bergen Næringsråd er svært fornøyde med oppslutningen, men håper at enda flere selskaper, og fra flere bransjer blir med.

For mer informasjon om Future-Proof og Future-Proof-plakaten på: fproof.no

Dette er Future-Proof

  • Plattformen er etablert av Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen på initiativ fra Ressursgruppe Internasjonal hos Bergen Næringsråd.
  • Future-Proof har en styringsgruppe som består av representanter fra Equinor, DOF, DNB, Grieg Maritime og Bergen kommune. Sammen bidrar disse med viktige innspill til utviklingen av plattformen for å sikre relevans for næringslivet
  • Formålet til FUTURE-PROOF er å hjelpe næringslivet til å etterleve sitt menneskerettighetsansvar både internt i egen virksomhet og utover i leverandørkjedene.

  • Kravene fra investorer, forbrukere, ansatte, forretningspartnere og ikke minst myndigheter nasjonalt og internasjonalt øker i takt med at den globale bærekraftagendaen skal nås.

  • Kombinasjonen av dette gjør FUTURE-PROOF til et nødvendig proaktivt tiltak for å sikre regionens konkurransekraft i årene som kommer.
  • les mer på: fproof.no
Deltakere under første fellessamling for de tilsluttede bedriftene.
Deltakere under første fellessamling for de tilsluttede bedriftene.
Styreleder i Raftostiftelsen Frode Elgesem, holdt foredrag om Åpenhetsloven.
Styreleder i Raftostiftelsen Frode Elgesem, holdt foredrag om Åpenhetsloven.
Tryg Forsikrings Norgesjef Espen Opedal med signert plakat, sammen med Jostein Hole Kobbeltvedt  og Marit Warncke. Foto: Bergen Næringsråd.
Tryg Forsikrings Norgesjef Espen Opedal med signert plakat, sammen med Jostein Hole Kobbeltvedt og Marit Warncke. Foto: Bergen Næringsråd.

Kontakt

Maren Fluge Nordgreen

Prosjektkoordinator, Future-Proof
Means of contactContact details
Phone:47 404 50 930
E-mail:maren.nordgreen@rafto.no
Mer om Maren Fluge Nordgreen