Sivilsamfunnet og lokale myndigheter som hjelper ukrainske flyktninger i Polen må støttes

I Raftostiftelsens brev til EU-kommisjonen, ber vi om akutt støtte direkte til sivilsamfunnet og lokale myndigheter, og advarer mot å la sentralregjeringen i Polen kanalisere eller påvirke distribusjonen og forvaltningen av midlene.

Bergen, 18. mars 2022

Det polske sivilsamfunnet er for tiden overveldet av en massiv tilstrømning av flyktninger fra Ukraina. Hele innsatsen for å beskytte flyktningene, en stor utfordring som involverer å tilby husly, mat, klær, barnepass, helsehjelp, psykologisk støtte, rettshjelp og andre viktige tjenester, er organisert av frivillige organisasjoner og tusenvis av innbyggere som åpner hjemmene sine og deler hva de har.

Det er knapt noen organisert innsats fra den polske regjeringen for å håndtere denne krisen, som i antall er mye større enn krisen som ble håndtert av Tyskland i 2015, og de tilgjengelige ressursene i det polske samfunnet er kun en liten brøkdel av de tilgjengelige i Tyskland.

Bistand fra EU- og EØS-naboer er avgjørende og kritisk, for å unngå en raskt utviklende humanitær katastrofe, en kollaps av den polske sivilsamfunnsinnsatsen og mange farlige bivirkninger som strekker seg utover flyktningsituasjonen.

Denne bistanden må imidlertid ikke gis til ledelse av sentralregjeringen i Polen, advarer 41 polske sivilsamfunnsorganisasjoner. Vi deler bekymringene deres.

Vi oppfordrer EU- og EØS-myndighetene til å sikre at nødfinansiering gis direkte til de aktuelle kommunene som hovedkoordinerende aktører, eller gjennom internasjonale organisasjoner som samarbeider med de lokale frivillige organisasjonene som leverer tjenestene.

LES VÅRT BREV TIL EU HER

Kontakt

Iver Ørstavik

Seniorrådgiver
Means of contactContact details
Phone:47096755
E-mail:iver.orstavik@rafto.no
Mer om Iver Ørstavik