Jubel for bevilgning på 70 millioner til Raftohuset

Totalt bevilger regjeringen 85 millioner kroner til Rafostiftelsen.

Raftostiftelsen er svært glad for at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslår å gi Raftostiftelsen et tilsagn på 70 millioner kroner for å oppgradere og utvide Raftohuset på Menneskerettighetenes plass 1 i Bergen.

Dette kommer i tillegg til 15 millioner som ble bevilget i statsbudsjettet for 2024.

Totalt bevilger dermed regjeringen 85 millioner kroner til Rafostiftelsen.

– Fantastiske nyheter

– Dette betyr at vi kan realisere planene om å gjøre Raftohuset til et menneskerettighetshus for alle. Det er rett og slett fantastiske nyheter, sier daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt.

Raftostiftelsen er ett av syv freds- og menneskerettighetssentre i Norge, og det eneste på Vestlandet, som støttes av Kunnskapsdepartementet for å tilby undervisning i demokrati og menneskerettigheter.

Raftostiftelsen søkte Kunnskapsdepartementet om 85 millioner kroner i 2023.

Betydelig utvidelse og oppgradering

I tillegg søker Raftostiftelsen kommune, fylkeskommune og private om støtte til å gjøre ytterligere forbedringer av Raftohuset.

– Med en utvidelse og oppgradering av Raftohuset kan vi doble antall elever som kan delta i vår undervisning i demokrati og menneskerettigheter. Vi kan gjøre huset universelt tilgjengelig og vi kan åpne huset opp for publikum på en helt annen måte enn vi kan gjøre i dag. Nå håper vi også kommune, fylke og private blir med å bidra til denne visjonen, sier Hole Kobbeltvedt.

Regjeringen foreslår også å øke støtten i 2024 til freds- og menneskerettighetsentrene med 2.9 millioner, hvorav 475.000 kr går til Raftostiftelsen. Tiltaket følger anbefalinger fra Ekstremismekommisjonen.