Første uteksaminerte masterstudenter fra Demokratilab

Raftostiftelsen styrker dokumentasjon- og forskningsarbeidet og har for første gang invitert studenter til å forske på undervisningen på Raftohuset. Satsingen har fått navnet Demokratilab og skal være en arena for å utvikle og forske på undervisning med mål om å fremme reflektert praksis. Funnene vil også gi muligheter til å videreutvikle egen undervisning.

Bildet: Masterstudentene Anne Sofie Gudim (NLA), Camilla Haaland Iversen (USN), Emma Maria Gyllander (UIB), Fredrik Evensen (NLA) presenterte funnene sine på Raftohuset i juni 2022.

De syv masterstudentene fra ulike studiesteder på Vestlandet har studert elevers demokratiforståelse, rollespill som undervisningsmetode, dødsstraff som kontroversielt undervisningstema og erfaringer med bærkraftsundervisning.

Demokratilaben har gitt studentene unik tilgang til kilder og datamateriale gjennom Raftos undervisningopplegg. De har deltatt i en seminarrekke gjennom studieåret, som et tillegg til masterutdanningene ved de ulike utdanningsinstitusjonen.

- Gjennom samarbeidet med Raftostiftelsen har jeg fått muligheten til å komme i kontakt med elever og studere elever i møte med Raftos undervisningsopplegg, sier masterstudent ved UiB, Emma Maria Gyllander.

Økt behov for didaktisk forskning

Leder for utvikling av forsknings- og dokumentasjonsarbeid i Raftostiftelsen, Julie Ane Ødegaard Borge, tror behovet for å kunne tilrettelegge for selvstendig forskningsarbeid er økende, spesielt nå som lærerutdanningen har fått et masterkrav.

- Med nærheten Raftostiftelsen har til praksisfeltet følger også god tilgang på kvalitativt og kvantitativt datamateriale for å kunne utvikle og forske på undervisning. Gjennom Demokratilaben kan vi bidra til at avstanden mellom lærere og skole til forskning blir mindre, både ved å utvikle didaktiske problemstillinger og ved bygge nettverk av masterstudenter med lignende interesser, sier Borge.

Anne Sofie  Gudim (NLA) har undersøkt ungdomsskoleelevers erfaringer med rollespill som undervisningsmetode i en samfunnsfaglig kontekst.
Anne Sofie Gudim (NLA) har undersøkt ungdomsskoleelevers erfaringer med rollespill som undervisningsmetode i en samfunnsfaglig kontekst.

Satser på forskning og dokumentasjonsarbeid

Raftostiftelsen er et av syv freds- og menneskerettighetssentre med mandat fra Kunnskapsdepartementet om å undervise elever, lærere og lærerstudenter i demokrati og menneskerettigheter, og drive forsknings- og dokumentasjonsarbeid.

Demokratilaben er en del av Raftostiftelsens mål om å styrke forskningsarbeidet, og skal være en arena for å utvikle og forske på undervisning, både for fremme reflektert praksis, og for å bygge bro mellom lærere, skolen og forskning.

- Demokratilaben betyr at vi ønsker et kritisk blikk på vår egen undervisning. Bare slik kan vi bli bedre. I tillegg til å åpne opp undervisningen vår for studenter og forskere, ønsker vi å skape en arena der skoleforskere og lærere i større grad treffes. Jeg tror mange lærere har tanker om hvilken form for ny kunnskap de trenger om det som skjer i skolen, sier Solveig Moldrheim, Undervisningsleder i Raftostiftelsen.

Demokratilaben er under utvikling. Ønsker du å vite mer, kan du kontakte Julie Ane Ødegaard Borge, Phd: julie.borge@rafto.no

Kontakt