Menneskerettsaktivist fra Bahrain : – Kvinner i vår posisjon blir ofte fulgt og overvåket

Nedal Al-Salman fortalte om forholdene i Bahrain ved det årlige FN-forumet for ansvarlig næringsliv.

FN-forumet for ansvarlig næringsliv (UN Forum on Business and Human Rights) ble nylig arrangert i Genève.

Forumet representerer den største arenaen for diskusjon om menneskerettigheter i næringslivet, hvor stater, selskaper og sivilsamfunn samles. Over 2500 deltakere fra ulike samfunnssektorer deltok.

Raftostiftelsen var i år medarrangør av to sidearrangementer: "Shared Prosperity and Indigenous Leadership" og "The Responsibility of Businesses in Realizing the Right to Development of Communities Discriminated on Work and Descent".

En større delegasjon

Fra Raftostiftelsen deltok prosjektkoordinator for Future-Proof, Maren Fluge Nordgreen, og programansvarlig for menneskerettigheter og næringsliv, Therese Jebsen.

I tillegg støttet Raftostiftelsen deltagelsen til seks menneskerettsforkjempere på FN-forumet. De fleste av disse hadde sentrale roller i panel eller som moderatorer.

Menneskerettsforkjemperne som deltok sammen med Raftostiftelsen var:

  • Nedal Al-Salman, generalsekretær i Bahrain Center for Human Rights (BCHR).
  • Saloua Boukhouit fra Bahrain Center for Human Rights.
  • Prabindra Shakya, direktør ved Community Empowerment and Social Justice Network i Nepal.
  • Beena Pallical, generalsekretær ved National Campaign on Dalit Human Rights i India.
  • Adikanda Singh fra National Campaign on Dalit Human Rights i India.
  • Adrian Lasimbang, direktør for Right Energy Partnership.

– Det er viktig å bidra til at menneskerettsforkjempere får tilgang til denne typen arenaer, spesielt med tanke på nettverksbygging, sa Maren Fluge Nordgreen i Raftostiftelsen.

Noen av menneskerettsforsvarerne som deltok på FN-forumet. Fra venstre: Beena Pallical, Adikanda Singh, Nodjigoto Charbonnel, Saloua Boukhouit og Nedal Al-Saman.

– Svært viktig

Organisasjonen Bahrain Center for Human Rights (BCHR) mottok Raftoprisen i 2013 for sin langvarige kamp for grunnleggende menneskerettigheter i kongedømmet Bahrain. Generalsekretær i BCHR, Nedal Al-Salman , uttrykker verdien av deltakelse på FN-forumet for ansvarlig næringsliv.

– Min deltakelse var svært viktig fra vår region. Jeg fikk muligheten til å snakke i et panel under en av hovedarrangementene om rollen til kvinnelige menneskerettighetsforkjempere i Midtøsten og Nord-Afrika, sa Al-Salman.

Pegasus-programvaren ble brukt mot meg, for å spionere på telefonen min.

Nedal Al-Salman, generalsekretær i Bahrain Center for Human Rights.

Fulgt og overvåket

Hun påpekte at bedrifter og selskaper må avstå fra å hjelpe stater med å spionere på mennesker som forsvarer kvinne- og menneskerettigheter.

– Kvinner i vår posisjon blir ofte fulgt og overvåket. Pegasus-programvaren ble brukt mot meg, for å spionere på telefonen min. Dette er vanlig i vårt yrkesmiljø, sa Al-Salman.

– Vi må få en slutt på alt dette, og gjennom deltakelse i slike fora ønsker vi å bidra til positiv endring. Bedrifter og selskaper må avstå fra å hjelpe stater med å spionere på mennesker, som for eksempel kvinnelige menneskerettighetsforkjempere, sa Al-Salman.

Kontakt

Therese Jebsen

Seniorrådgiver
Means of contactContact details
Phone:415 11 390
E-mail:therese.jebsen@rafto.no
Mer om Therese Jebsen

Maren Fluge Nordgreen

Prosjektkoordinator, Future-Proof
Means of contactContact details
Phone:47 404 50 930
E-mail:maren.nordgreen@rafto.no
Mer om Maren Fluge Nordgreen