Nå starter arbeidet for et større og bedre Raftohus

Raftostiftelsen er svært glad for at Sosialistisk Venstreparti (SV) i budsjettenighet med regjeringen har fått gjennomslag for å sette av 3 millioner kroner til prosjektering av et oppgradert og utvidet Raftohus på Menneskerettighetenes plass i Bergen.

BERGEN, 30.11.2021

- Dette er fantastiske nyheter. Raftohuset er kraftsentrum for menneskerettighetsarbeid og demokratiundervisning på Vestlandet. Nå har vi fått klarsignal til å gå i gang med å prosjektere for en helt nødvendig oppussing og utvidelse av Raftohuset. Vi er svært takknemlig til alle som har arbeidet for å få dette til, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

- Jeg er veldig glad for å kunne si at Raftostiftelsen nå kan gå videre med sin etterlengtede oppgradering av Raftohuset. Bergen har et freds- og menneskerettighetssenter vi kan være stolte av, og nå må de få det bygget de trenger for å kunne nå ut til enda flere, sier Audun Lysbakken, leder i SV.

Økende etterspørsel

Fra Raftohuset i Bergen støtter Raftostiftelsen menneskerettighetsforsvarere verden over, og herfra tilbys undervisning i demokrati- og menneskerettigheter til skoler over hele Vestlandet.

- Vi opplever en økende etterspørsel etter vår undervisning i demokrati og menneskerettigheter. For å møte etterspørselen er vi helt avhengig av større og bedre undervisningslokaler. Det får vi muligheten til å planlegge for nå, sier Hole Kobbeltvedt.

Raftostiftelsen er ett av syv freds- og menneskerettighetsentre i Norge som får støtte fra Kunnskapsdepartementet. De andre sentrene er Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC), Nansensenteret, HL-senteret, Narviksenteret, Stiftelsen Arkivet og Falstadsenteret.

Skal være en ressurs som Freds- og menneskerettighetssenter på Vestlandet

Sentrene samarbeider tett blant annet om undervisning mot utenforskap og fremmedfiendtlighet (DEMBRA) og demokratilæring på Utøya. Kunnskapsdepartementet har tidligere støttet utvidelse og oppgradering av undervisningslokalene ved flere av sentrene.

- Som freds og menneskerettighetssenteret på Vestlandet har Raftostiftelsen et sterkt faglig fundert undervisningsmiljø innen samfunnsfagsdidaktikk, med kompetanse på klimapedagogikk, undervisning i kontroversielle tema, fordommer, skolevalg og demokratilæring, rasisme, gruppefiendlighet og holocaustundervisning. Dette er høyaktuelle tema og vi skal være en ressurs for skoler over hele Vestlandet på disse områdene, sier Hole Kobbeltvedt.

I tillegg til undervisningsarbeidet har Raftostiftelsen et omfattende internasjonalt arbeid med utdeling av Raftoprisen og oppfølging av prismottakerne, støtte til kvinnelige menneskerettighetsforsvarere og arbeid med næringslivets menneskerettighetssansvar.

"For å møte etterspørselen er vi helt avhengig av større og bedre undervisningslokaler. Det får vi muligheten til å planlegge for nå"

Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder i Raftostiftelsen