Prismottakere sterkt representert under FNs årlige forum for ansvarlig næringsliv

I forrige uke ble det årlige FN-forumet for ansvarlig næringsliv (UN Forum on Business and Human Rights) arrangert for ellevte gang. Raftostiftelsen og flere av menneskerettighetsforsvarerne i nettverket vårt var til stede på det som blir ansett som verdens fremste møteplass for aktører med interesse for næringsliv og menneskerettigheter.

Temaet for årets konferanse var viktigheten av at rettighetsholdere er i sentrum av arbeidet. Både når stater utvikler lover og når virksomheter utfører aktsomhetsvurderinger er det viktig at de berørte menneskene konsulteres. Derfor var det stort fokus på menneskerettighetsforsvare, urfolks rettigheter, arbeidet med lovgivning i ulike deler av verden samt tilgang på klageordninger og erstatning.

Raftostiftelsen og flere av menneskerettighetsforsvarerne i nettverket vårt var til stede på det som er verdens fremste møteplass for aktører med interesse for næringsliv og menneskerettigheter.

Vi hadde med oss Sidi Mohammed Daddach (Raftoprisen i 2002), Asria Taleb Mohamed (Støttekommiteen for Vest-Sahara), Ahmed Abdallah fra Egyptian Commission for Rights and Freedoms (Raftoprisen i 2020), Nedal Al-Salman fra Bahrain Center for Human Rights (Raftoprisen 2013), Adikanda Singh fra The National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR; Raftoprisen 2007), og Prabindra Shakya fra Community Empowerment and Social Justice Network (CEMSOJ) som fokuserer på marginaliserte grupper i Nepal.

Turen til Genève gjorde at menneskerettighetsforsvarerne fikk mulighet til å bli kjent med hverandre, lære mer om tematikken knyttet til ansvarlig næringsliv og hvordan det knyttes til arbeidet deres, og treffe andre aktører som drar i samme retning.

Kontakt

Therese Jebsen

Seniorrådgiver
Means of contactContact details
Phone:415 11 390
E-mail:therese.jebsen@rafto.no
Mer om Therese Jebsen