Raftoprisen 2023 til Defence for Children International-Palestine (DCIP)

For deres arbeid med å forsvare og fremme rettighetene til barn som lever i de okkuperte palestinske områdene.

Raftoprisen 2023 tildeles Defence for Children International-Palestine (DCIP) for deres arbeid med å forsvare og fremme rettighetene til barn som lever i de okkuperte palestinske områdene (OPT). I over 30 år har DCIP gransket og dokumentert alvorlige menneskerettsbrudd mot barn og holdt israelske og palestinske styresmakter ansvarlige for universelle menneskerettsprinsipp. I sitt arbeid har de kjempet for å fremme barns rettigheter gjennom dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd og juridisk bistand til barn som lever i OPT.

Om DCIP

DCIP arbeider under trusler og ekstremt press. I 2021 ble DCIP og fem andre palestinske menneskerettsorganisasjoner utpektsom en terrororganisasjon av israelske styresmakter. Israel har ikke lagt frem bevis på anklagene. Siden da har DCIP opplevd målrettede angrep og kontorene deres har blitt ødelagt. Likevel har DCIP i lang tid blitt stående som en avgjørende og progressiv forkjemper for palestinske barn.

Khaled Quzmar, General Director of Defense - Children International Palestine (DCIP), i deres kontor i Ramallah, Palestina. Foto: Raftostiftelsen.
Khaled Quzmar, General Director of Defense - Children International Palestine (DCIP), i deres kontor i Ramallah, Palestina. Foto: Raftostiftelsen.

Verdens farligste område for barn å vokse opp

Ifølge FN er Palestina/Israel blant landene der de mest alvorlige krenkelsene mot barn skjer. DCIP har siden 2000 dokumentert at 2281 palestinske barn har blitt drept av israelske styrker og bosettere. I OPT er det ofte ingen trygge steder for barn fordi flyktningleirer, hjem, skoler og gater er mål for husriving, angrep, voldelige overfall og drap begått av det israelske militæret og israelske bosettere.

Palestinske barn lever under apartheid

I løpet av de siste årene har anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner definert den diskriminerende israelske politikken og praksisen som “apartheid”. På Vestbredden blir barn, på lik line med voksne, arrestert, straffeforfulgt og fengslet i et israelsk militært forvaringssystem. Israel opererer med to rettssystem i det same området: Israelske bosettere hører til under det sivile og strafferettslige systemet, palestinere er plasserte under militær lov. I Øst-Jerusalem bruker Israel sivil straffelov på palestinske barn, samtidig som ingen israelske barn kommer i kontakt med militærdomstolene.

En av flere terapidukker på kontoret til DCIP. Foto: Raftostiftelsen.
En av flere terapidukker på kontoret til DCIP. Foto: Raftostiftelsen.

Å verne om barn, å holde styresmaktene ansvarlige og å kjempe for endring

Ved å gi Raftoprisen 2023 til Defence for Children International Palestine, ønsker Raftostiftelsen å sette søkelys på deres viktige arbeid for å fremme og forsvare barns rettigheter. Med denne prisen oppfordrer vi internasjonale organisasjoner, inkludert FN, og land til å granske bruddene på barns rettigheter i OPT og andre væpnede konflikter i hele verden, og å kreve at disse blir stanset. Vi oppfordrer både israelske og palestinske styresmakter til å respektere og handheve barns rettigheter i samsvar med FNs barnekonvensjon og andre internasjonale avtaler.

Raftoprisen blir utdelt søndag 12. november 2023 på Den Nationale Scene i Bergen.

Talspersoner:

Priskomitéleder Raftostiftelsen: Ingrid Hoem Sjursen

Tlf: +47 922 21 974 | E-post: ingrid.hoemsjursen@rafto.no

DCIP vil være tilgjengelig for pressen fra kl 10.00 den 21. september. Ta kontakt med Raftostiftelsens presseansvarlig Ronja Bell Breisnes Tlf: +47 915 19 253 ronja.breisnes@rafto.no for kontaktinformasjon.

Kontakt

Ronja Bell Breisnes

Kommunikasjonsrådgiver
Means of contactContact details
Phone:91519253
E-post:ronja.breisnes@rafto.no
Mer om Ronja Bell Breisnes