Raftoprisen til Nodjigoto Charbonnel

Kjemper mot tortur og forsvarer menneskerettighetene til de overlevende i Tsjad

Raftoprisen i 2022 tildeles Nodjigoto Charbonnel (Tsjad). Charbonnel er grunnlegger og leder for organisasjonen Association Jeunesse pour la Paix et la Non-Violence (AJPNV), som kjemper en modig kamp for å avskaffe tortur, og gi ofre for tortur hjelp til å gjenoppbygge livene sine.

AJPNV arbeider med bekjempelse av tortur på ulike nivå: ved å tilby ofre husly, juridisk hjelp og psyko-sosial rehabilitering, ved å undervise ungdom, helsepersonell, lærere og studenter, og ved å kjempe mot straffefrihet for overgriper og for etablering av erstatningsordninger for ofrene og deres familier.

Om Nodjigoto Charbonnel

Nodjigoto Charbonnel er 49 år gammel og utdannet ingeniør. Han var selv kjent med hva langtidsskader og lidelser tortur kan forårsake gjennom sin far som overlevde mishandling fra statlige myndigheter. Med utgangspunkt i egne opplevelser, grunnla han AJPNV i 2000.

Vi skal sette søkelyset på de som utfører tortur, avsløre overtrampene, hindre fremtidig tortur og sikre rettferdighet for ofrene, og hjelpe de med å bygge opp et livene etter torturen

Nodjigoto Charbonnel
Nodjogto Charbonnel er grunnlegger og leder for AJPNV, en menneskerettighetsorganisasjon som hjelper torturofre, forebygger gjennom undervisning og kjemper mot straffefrihet for overgripere. Organisasjonen har kontorer i hovedstaden i Tsjad, N’Djamena.
Nodjogto Charbonnel er grunnlegger og leder for AJPNV, en menneskerettighetsorganisasjon som hjelper torturofre, forebygger gjennom undervisning og kjemper mot straffefrihet for overgripere. Organisasjonen har kontorer i hovedstaden i Tsjad, N’Djamena.

Arbeid for menneskerettigheter farligere enn før

Å arbeide for menneskerettigheter i Tsjad er farlig. Tsjad er et militærdiktatur preget av fattigdom, politisk uro og korrupsjon. Vold og tortur blir brukt som politisk middel. Overtramp – inkludert drap, vilkårlige arrestasjoner, fengsling, tortur og utpressing har økt i omfang – og med straffefrihet som en generell regel.

Både Charbonnel og hans familiemedlemmer har blitt utsatt for trakassering, organisasjonen har måtte stenge ned i perioder, og Charbonnel blitt fengslet flere ganger.

Sivilsamfunnets avgjørende rolle

Ved å gi Raftoprisen til Charbonnel Nodjigoto og organisasjonen hans AJPNV, ønsker vi å sette søkelys på sivilsamfunnets avgjørende rolle i å bygge et fredelig og fremgangsrikt demokrati som står opp mot tortur og fremmer menneskerettighetene og rettstat. Dette er prinsipper som må forsvares selv når det koster.

Vi oppfordrer Norge til å styrke det globale arbeidet for å avskaffe tortur og for å bedre asylrettighetene og rehabiliteringstjenestene til torturoverlevende i Norge og internasjonalt.

Et land vi har valgt å vende ryggen til

Raftoprisen 2022 ønsker også å gi internasjonal oppmerksomhet til menneskerettighets-situasjonen i Tsjad. Regimet er en strategisk nøkkelalliert i den "globale krigen mot terror". Kritikken fra det internasjonale samfunnet av regimet som står for brutale overgrep og brudd på menneskerettighetene har derfor vært begrenset.

Raftoprisen blir utdelt Søndag 13. november kl 18.00 på Den Nationale Scene i Bergen.

Talspersoner

Priskomitéleder Raftostiftelsen: Line Alice Ytrehus
tlf: +47 901 21 058 | epost: linealice.ytrehus@rafto.no

Prismottaker vil være tilgjengelig for pressen fra kl 10.00 den 22. september. Ta kontakt med Raftostiftelsens presseansvarlig Kristine Gabrielsen for kontaktinformasjon.

Kontakt

Ronja Bell Breisnes

Kommunikasjonsrådgiver
Means of contactContact details
Phone:91519253
E-post:ronja.breisnes@rafto.no
Mer om Ronja Bell Breisnes