Raftostiftelsen søker undervisningsrådgiver i fast stilling

Raftostiftelsen skal i inneværende strategiperiode styrke samarbeidet med universitets- og høgskolesektoren. I strategien vår står det: Raftostiftelsen skal bygge bro mellom forskning og praksis i klasserommene, se med kritisk blikk på egen undervisning og oppfordre studenter og forskere til å utforske undervisning i demokrati og menneskerettigheter.

Vi søker en person som har bra kjennskap til og godt nettverk i universitets- og høgskolesektoren. Vi søker deg som kan etablere modeller for samarbeid med og mellom forskning og skole. Du må kunne arbeide selvstendig og samtidig ha et blikk på helheten i Rafto sitt undervisningstilbud. Derfor er det også en fordel om du har god didaktisk bevissthet, er glad i å undervise elever i videregående og ungdomsskoler, er samfunnsengasjert med tilhørende sterk faglig kunnskap om temaer som demokrati, bærekraft og menneskerettigheter. Den vi velger å ansette må kunne lage gode prosesser for utviklingsprosjekter.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå
 • Kunnskaper om menneskerettigheter, demokrati og bærekraft
 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • God kjennskap til skole og læreplaner
 • Erfaring fra undervisning med/formidling til ungdom
 • Gode formuleringsevner

Arbeidsoppgaver

 • Bygge nettverk, utvikle modeller og plattformer for samarbeid med og mellom forskning og skole
 • Undervise skoleklasser i vårt basistilbud på 3-7 undervisningspakker i Rettighetstanken på Raftohuset
 • Undervise lærere og lærerstudenter i demokrati- og menneskerettighetsdidaktikk
 • Besøke skoler og undervise i ulike opplegg knyttet til demokrati, menneskerettigheter og bærekraft
 • Samforskning og utvikling av undervisningsmateriell
 • Bidra inn i ulike undervisningsprosjekter
 • Andre aktuelle arbeidsoppgaver; vedlikeholde og utvikle undervisningsportalen på Raftos nettside, markedsføre stiftelsens undervisningsarbeid på sosiale medier.

Vi kan tilby et spennende faglig fellesskap der vi arbeider kreativt og innovativt med demokrati- og menneskerettighetsundervisning.

Søknadsfrist er 4. mars. Mulighet for snarlig tiltredelse er en fordel. Mer om stillingen og kontaktinformasjon finner du her.