Regjeringen må følge opp løfter om å styrke Norges demokratiske beredskap

Freds- og menneskerettighetssentrene i Norge står klare til å styrke arbeidet mot radikalisering og ekstremisme, men regjeringen må følge opp egne løfter om økt støtte til dette arbeidet.

Fredag 1. mars overrakte Ekstremismekommisjonen (bildet øverst) sin rapport til regjeringen ved arbeids- og likestillingsminister Tonje Brenna.

Kommisjonen uttrykker bekymring for den demokratiske forvitringen i verden, og anbefaler at det opprettes flere undervisningsstillinger ved freds- og menneskerettighetssentrene som er øremerket arbeidet med demokratisk medborgerskap og menneskerettigheter.

– I Hurdalsplattformen tok regjeringspartiene initiativ til opprettelse av ekstremismekommisjonen og til å styrke de syv freds- og menneskerettighetssentrenes arbeid på feltet. Når nå også Ekstremismekommisjonen anbefaler flere undervisningsstillinger til freds- og menneskerettighetssenterne er det på tide for regjeringen å innfri egne løfter, sier Jan Heiret, direktør ved ved Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter (HL-senteret).

Raftostiftelsen og de seks andre freds- og menneskerettighetssentrene i Norge når årlig ut til mer enn 60.000 elever, lærere og studenter i landet.

– Vi deler ekstremismekommisjonens bekymring og er klare for å øke innsatsen betraktelig i tiden fremover. Det kan vi gjøre hvis kommisjonens anbefalinger følges opp av regjeringen, sier Ana Perona-Fjeldstad, direktør ved Wergelandssenteret, i en pressemelding på vegne av alle sentrene.

Samarbeid mellom freds- og menneskerettighetssentrene

Siden 2016 har sentrene hatt et nært samarbeid ut ifra i en felles strategi for å styrke demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Hvert senter har sin historie og bakgrunn, men fellesnevneren er formidling av demokratiske verdier og holdninger, særlig til barn og unge.

Flere av sentrene er forskningsinstitusjoner og alle sentrene har formaliserte avtaler og samarbeid med universitets- og forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

De syv freds- og menneskerettighetssentrene er:

  • Raftostiftelsen
  • Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter (HL-senteret)
  • Falstadsenteret
  • Stiftelsen Arkivet - Senter for historieformidling og fredsbygging
  • Nansen Fredssenter
  • Narviksenteret
  • Det europeiske Wergelandsenteret (EWC)