Raftoprismottaker 2011 (SMUG) stenges ned av myndighetene i Uganda

Organisasjonen Sexual Minorities Uganda (SMUG) har blitt suspendert av myndighetene fordi de arbeider med å forsvare grunnleggende menneskerettigheter til LHBTQ-personer i Uganda. Raftostiftelsen står i solidaritet med Frank Mugisha og hans kolleger.

Onsdag 3. august 2022 stanset regjeringsorganet National Bureau for Non-Governmental Organisations (NGO Bureau), virksomheten til Sexual Minrities Uganda (SMUG), på bakgrunn av at organisasjonen ikke står oppført i det offentlige NGO-registeret.

SMUG søkte om å bli registrert i 2012, men fikk avslag med begrunnelse i at navnet på organisasjonen var "uønsket og ikke-registrerbart". SMUG arbeider med å forsvare menneskerettighetene til LHBTQ-personer, personer som i følge myndighetene bedriver kriminelle handlinger i henhold til straffeloven i Uganda, skriver SMUG i en pressemelding.

"Dette er en tydelig heksejakt forankret i systematisk homofobi som er drevet av anti-homo- og anti-kjønnsbevegelser som har infiltrert offentlige kontorer som tar sikte på å påvirke lovgivning for å slette LHBTQ-fellesskapet", sier Frank Mugisha, leder av SMUG.

Raftostiftelsen står i solidaritet med teamet ved Sexual Minorities Uganda, som mottok Raftoprisen i 2011

Kontakt

Iver Ørstavik

Seniorrådgiver
Means of contactContact details
Phone:47096755
E-mail:iver.orstavik@rafto.no
Mer om Iver Ørstavik