Frøydis Bakke Olaussen

Administrasjonsleder

Means of contact Contact details
Phone: +47 920 29 422
E-mail: froydis.olaussen@rafto.no

Frøydis Bakke Olaussen startet i jobben som administrasjonsleder i Raftostiftelsen januar 2023. Hun kommer fra stillingen som fylkessekretær i Vestland Sosialistisk Venstreparti, og har lang erfaring med organisasjonsarbeid. Frøydis har tidligere vært styremedlem i Tax Justice Network, og var medlem i utenriksdepartementets Task force on the development. impact of illicit finacial flows fra 2007.