Ingrid Breisteinslien Rosland

Seniorrådgiver

Means of contact Contact details
Phone: 92888542
E-mail: ingrid.rosland@rafto.no

TEL: 92888542 | EPOST: ingrid.rosland@rafto.no

Ingrid B. Rosland begynte å jobbe i Raftostiftelsen etter endte studier, og var med på oppstarten av Kvinnenettverket. Hun er prosjektleder for Kvinnenettverket og er ansvarlig for oppfølging av, og samarbeid med, prismottakere fra MENA og Asia. Hun har et stort engasjement for kvinners rettigheter og fokuserer spesielt på kvinnelige menneskerettighetsforsvarere i MENA og Sørøst-Asia.

Rosland har en mastergrad fra Universitetet i Bergen (UiB) i det nordiske masterprogrammet Religious Roots of Europe, der hun hadde et spesielt fokus på islam og refortolkning av islamsk lov. Hun har også en BA i arabisk fra UiB.