Diskusjonsøvelse

Diskusjonsøvelse: "Grenser for ytringsfrihet?"

Er ytringsfrihet alltid en god ting? Finnes grenser for hva som faller inn under ytringsfrihet? Hva kan være mulige dilemma knyttet til ytringsfrihet?

Denne diskusjonsøvelsen gir dilemmaer knyttet til ytringsfrihet, og elevene skal utforske om det finnes grenser for hva som faller inn under ytringsfrihet.

Last ned:

Undervisningsopplegg "Grenser for ytringsfrihet?"