Diskusjonsøvelse

Diskusjonsøvelse: "Grenser for ytringsfrihet?"

Er ytringsfrihet alltid en god ting? Finnes grenser for hva som faller inn under ytringsfrihet? Hva kan være mulige dilemma knyttet til ytringsfrihet? Denne oppgaven kan utføres i klasserommet i tilknytning til besøket på Raftohuset.

Varighet

1 skoletime

Type

Diskusjonsøvelse

Sted

Raftohuset

Om øvelsen:

Denne diskusjonsøvelsen gir dilemmaer knyttet til ytringsfrihet, og elevene skal utforske om det finnes grenser for hva som faller inn under ytringsfrihet.

Gjennomføring:

I øvelsen starter alle elevene i midten av ringen mellom hver påstand som diskuteres (se skisse nederst). Alle elevene må plassere seg. Lærer leder diskusjonen med å høre argumenter fra hvert av standpunktene. Rydd pultene inntil veggene, klistre opp 4 – ark med standpunktene slik som anvist nedenfor.

Utstyr:

6 A4-ark + sprit-tusj.

Oppgaven

Påstander elevene skal ta stilling til:

1. Jeg er uenig i det du sier, men jeg kan dø for din rett til å si det

2. Frihet til å hetse er ikke ytringsfrihet

3. Man kan si hva man vil

4. Man kan kreve respekt for sin rett til å tro

5. Man kan ikke kreve respekt for sin tro

6. Ytringsfrihet passer best sammen med god folkeskikk

Denne skissen forklarer hvordan øvelsen skal settes opp i klasserommet.
Denne skissen forklarer hvordan øvelsen skal settes opp i klasserommet.