Film

Intervju med prismottaker Nnimmo Bassey

Hva arbeider Raftoprismottaker Nnimmo Bassey med, og hvilke løsninger ser han for klimautfordringene? Denne oppgaven kan utføres i klasserommet i tilknytning til besøket på Raftohuset.

Varighet

1 time

Type

Film

Sted

Raftohuset

Om øvelsen

I denne øvelsen skal elevene først se en video med Raftoprismottaker og Nnimmo Bassey fra Nigeria. Deretter skal elevene svare på spørsmålene presentert på denne siden.

Læringsmål:

Reflektere rundt sammenhengen mellom klimaendringer, miljøproblemer og menneskerettigheter.

Utstyr:

Video-prosjektor, skjerm, spørsmålene printet ut eller gjort tilgjengelig for elevene

Oppgaven:

Se intervjuet med Nnimmo Bassey fra da han mottok Raftoprisen i 2012 (varighet 13,31 min). Filmen finner du nederst på denne siden.

Elevene kan gjerne få utdelt spørsmålene før filmen, og fått litt tid til å se gjennom dem. Etter filmen bør spørsmålene gjennomgås og elevene får mulighet til å diskutere i plenum de ulike spørsmålene og svarene.

Svar på spørsmålene:
1. Hvordan blir menneskene i Niger-deltaet påvirket av olje og gass?
2. Hva gjorde at Nnimmo ble engasjert? Hva gjør deg engasjert?
3. Hva sier Nnimmo om hva Norge bør, og ikke bør gjøre?
a. Er du enig eller uenig i hva han sier?
b. Hvorfor/hvorfor ikke?
4. Hvordan kan et demokratisk valgsystem være en utfordring for å håndtere klimaendringene, og hvordan kan det være en del av løsningen?
5. Nnimmo trekker frem flere klimautfordringer som vi står ovenfor. Hvilke løsninger presenterer han?
6. Kan du komme frem til andre mulige løsninger for å håndtere klimaendringene?