Intervju med prismottaker Nnimmo Bassey

Film: Intervju med Raftoprismottaker Nnimmo Bassey og refleksjonsspørsmål. Hva arbeider Nnimmo Bassey med, og hvilke løsninger ser han for klimautfordringene?

Varighet

1 time

Type

Film

Sted

Ressursbank

Oppgave til intervju med Nnimmo Bassey

LÆRINGSMÅL

Reflektere rundt sammenhengen mellom klimaendringer, miljøproblemer og menneskerettigheter.

Tenk gjennom følgende spørsmål før du ser filmen:
1. Hva skal til for at du blir engasjert for en sak?
2. Hva har klimaendringer med menneskerettigheter å gjøre?
3. Hvilke løsninger på klimautfordringene har du hørt om der du bor?

Se intervjuet med Nnimmo Bassey fra da han mottok Raftoprisen i 2012 (varighet 13,31 min). Filmen finner du nederst på denne siden.

Svar på spørsmålene:
4. Hvordan blir menneskene i Niger-deltaet påvirket av olje og gass?
5. Hva gjorde at Nnimmo ble engasjert? Hva gjør deg engasjert?
6. Hva sier Nnimmo om hva Norge bør, og ikke bør gjøre?
a. Er du enig eller uenig i hva han sier?
b. Hvorfor/hvorfor ikke?
7. Hvordan kan et demokratisk valgsystem være en utfordring for å håndtere klimaendringene, og hvordan kan det være en del av løsningen?
8. Nnimmo trekker frem flere klimautfordringer som vi står ovenfor. Hvilke løsninger presenterer han?
9. Kan du komme frem til andre mulige løsninger for å håndtere klimaendringene?