Klasseromsoppgave

Tedtalk (video): "The danger of a single story"

I denne Ted-talken tar Adichie et oppgjør med ensidige fortellinger mot land, folk og individ. Hvem har vi selv ensidige fortellinger om? Fortelles det ensidige fortellinger om oss? Dette opplegget er beregnet for å gjennomføre i elevenes klasserom.

Varighet

45 minutt

Type

Klasseromsoppgave

Sted

Raftohuset

Utstyr:

Mulighet for filmvisning.

Filmvisning (18:49 min)

Vis filmen «The danger of a single story» fra www.ted.com:

Direktelenke til filmen

Diskusjonsspørsmål til etter filmvisningen (25 min)

• Hvorfor skrev Chimamanda Adichie om hvite mennesker, snø
og epler da hun var liten og bodde i Nigeria?
• Hva er hovedbudskapet hennes i dette foredraget?
• Hva er ”a single story”?
• Hvem er det Chimamanda innrømmer selv å ha hatt ensidige fortellinger om?
• Hvem tror du at du har ensidige fortellinger om?
• Hva tror du er den ene fortellingen noen har om deg eller gruppene andre tenker at du er en del av? Er det greit? Hvorfor/Hvorfor ikke?
• Hvorfor kan det være farlig om vi bare har en fortelling?
• Hvordan kan vi forandre det?
• Hvordan kan vi finne flere fortellinger?