Rollespill

| Demokrati: Besøk på Raftohuset

Et rollespill der vi drar til et tenkt land der presidenten, som har sittet ved roret i årevis, er dypt bekymret for landet som han er så glad i. Uro bygger seg opp...

Varighet

3 klokketimer

Type

Rollespill

Sted

Raftohuset

Under besøket i Rettighetstanken arbeider vi dialogbasert og utforskende med spørsmål rundt demokratibegrepet og ytringsfrihet. Hva skal til for at et samfunn er demokratisk? Elevene får deretter utdelt ulike rollekort med navn, yrke og beskrivelse av livssituasjon. Etter rollespillet er det dialog om hvordan de vil beskrive samfunnet de nå har vært en del av. Er dette et demokrati? Er det noe dere nå vil legge til i forhold til hva som skal til for å bygge og opprettholde et demokratisk samfunn?

Bestill besøk på Raftohuset

Velg ett tema du ønsker undervisning i:
Har du noen elever som bruker rullestol eller har andre tilretteleggingsbehov, ber vi deg si fra så fort som mulig. Da kan vi gjøre undervisningen god for alle, uavhengig av funksjonsvariasjon

Jeg tror det med maktfordeling er veldig viktig. Det så vi etter rollespillet, for i teorien lærar man at vi trenger institusjonene og at det skal være motmakt og at makten blir fordelt sånn at den ikkje blir for stor og sånt. Men det høres veldig teoretisk ut, men no fikk vi jo oppleve det, sant?

Intervju med elev i politikk og menneskerettigheter 2018

Rollespill er en undervisningsmetode som gjør at elevene kan sette seg inn i andres situasjon. Den kreative utforskingen i rollebyttet åpner opp for ny innsikt i oss selv og vår omgang med andre, trener perspektivtaking og styrker nærheten til temaet. Demokrati og politiske systemer og prosesser er abstrakte begrep som ofte kan føles langt borte fra elevene. Her får elevene lære om og oppleve demokratiet, eller mangelen på sådan.

Jeg er veldig rastløs og trenger å bevege meg og da blir det lettere viss vi for eksempel gjør rollespill og kunne få mer inn i hodet hva det er vi gjør, lettere å forstå det viss vi gjør litt mer fysisk aktivitet [enn] at vi sitter helt i ro og ser på tavlen og blir fortalt alt.

Intervju med elev i helse og sosialfag 2018

Praktisk informasjon

Dette skolebesøket hos Raftostiftelsen tar 3 klokketimer og er gratis. Ved påmelding får du tilsendt forslag til aktiviteter som kan gjennomføres før og etter besøket.

Raftohuset har dessverre ikke lokaler der elever som møter opp tidlig, kan vente til de andre kommer. Vi møter klassen til avtalt tid ved hoveddøren. Dersom klassen trenger lunsjpause under besøket, avtales dette på forhånd. Lunsj kan inntas i kantinen på Studentsenteret, her er det lov å ta med niste.

Adresse er Menneskerettighetenes-plass 1, Raftohuset ligger på Nygårdshøyden bak Naturhistorisk Museum ved trappen opp fra Puddefjordsbroen.