Dembra 10 år: Reflektert praksis i møte med gruppefiendtlighet

Litteraturhuset i Bergen, Olav H. Hauge-salen.

Gratis

Raftostiftelsen inviterer til jubileumsseminar for å feire Dembra 10 år med et spennende program under temaet reflektert praksis i møte med gruppefiendtlighet.

Program

Kl. 12.00 Minglelunsj

Kl. 12.30 Velkommen ved Solveig Moldrheim, undervisningsleder i Raftostiftelsen og Dembra-veileder i Vest.

Kl. 12.45 Elevmedvirkning

Presentasjon av hvordan arbeid med Dembra-elevgrupper har foregått - ved representanter fra Dembra-elevgruppen fra Erdal ungdomsskole på Askøy.

13.00 Panelsamtale: Elevmedvirkning i arbeid mot gruppefiendtlighet.

I panelet:

Robert Craig Bathgate, lærer Erdal ungdomsskole, Askøy kommune

Elisabeth Berland, Etat for skole Bergen kommune

May Gunn Heimark, lærer Tranevågen ungdomsskule, Øygarden kommune

Ledes av Christine Hope, Dembra-veileder og høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Kl. 13.30 Pause

Kl. 13.45 Tverrfaglighet mot gruppefiendtlighet

«Kritisk demokratisk danning og matematikk», ved Kjellrun Hiis Hauge, matematikkdidaktikker og professor i klimadanning og bærekraft ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

“Følelser og kontroverser i engelskfaget: risikofylt læring?”, ved Mari Lund Eide, doktorgradsstipendiat i engelsk fagdidaktikk ved Universitetet i Bergen (UiB)

Avsluttes med spørsmål fra salen

Kl. 14.30 Pause

Kl. 14.45 Lærende profesjonsfellesskap

Utprøving og presentasjon av Refleksjonsverktøyet for ‘et gyldig vi’, visning av film.

Kl. 15.20 Panelsamtale: hvordan er et lærende profesjonsfellesskap er avgjørende for skolens arbeid med demokrati, inkludering, fordomsbruk og gruppefiendtlighet.

I panelet:

Daniel Messel, lærer og leder av Dembra-gruppen på Storetveit ungdomsskole

Zayneb Munthir, minoritetsrådgiver, Åsane videregående skole

Bjørg Guro L. Pedersen, rektor ved Ytre Arna skole,

Ledes av Elise Nyborg-Christensen, tidligere rektor og veileder i Ungdomstrinn i utvikling, nå skolerådgiver Askøy kommune

Ferdig kl. 16.00

Kontakt Solveig Moldrheim på solveig.moldrheim@rafto.no dersom du har spørsmål.

Kontakt

Solveig Moldrheim

Undervisningsleder
Means of contactContact details
Phone:93405159
E-mail:solveig.moldrheim@rafto.no
Mer om Solveig Moldrheim