Fortellinger om 22. juli 2011

Her vil du finne mer informasjon om det tredelte undervisningsopplegget om 22. juli 2011.

I opplegget inviteres elevene til å reflektere over ulike fortellinger om 22. juli, både offentlige og personlige. Undervisningstilbudet er forankret i læreplanen hvor undervisning om 22. juli er trukket frem som sentralt for å videreutvikle demokratiet og forebygge ekstreme holdninger og handlinger. Tilbudet er utviklet i samarbeid med 22. juli-senteret og Støttegruppen for 22. juli i Hordaland.

Undervisningstilbudet er tredelt og består av:

  1. Et forberedelsesopplegg som gjennomføres på skolen. Her arbeider elevene med hendelsesforløpet under terroren 22. juli 2011. Videre skal de reflektere over årsaker til og konsekvenser av terrorangrepet (2,5 timer).
  2. En samtale med overlevende, berørte eller etterlatte etter 22. juli 2011 som gjennomføres på Raftohuset. Med utgangspunkt i personlige erfaringer gir samtalen nærhet til historien, samtidig som det åpnes for at elevene kan stille spørsmål til dem som deler sine personlige fortellinger (2,5 timer).
  3. Et etterarbeid som gjennomføres på skolen. Med utgangspunkt i sentrale begreper som radikalisering og ekstremisme tar opplegget sikte på fenomenforståelse, i tillegg til å bearbeide inntrykk og erfaringer etter samtalen på Raftohuset (2,5 timer).

Både for- og etterarbeid må gjennomføres. Raftostiftelsen har tilgjengelig materiale og undervisningsopplegg til for- og etterarbeid som kan hentes på Raftohuset, eller lastes ned i digitalt format.

Kontakt

Leonardo Faba

Undervisningsrådgiver
Means of contactContact details
Phone:90 63 49 42
E-mail:leonardo.faba@rafto.no
Mer om Leonardo Faba