Gir gode redskaper for å håndtere og forebygge krenkelser og ekskludering i skolen

- Om ikke vi klarer å håndtere situasjoner som oppstår blant elevgruppen, kan det lett føre til at demokratiske verdier forvitrer, sier Rektor ved Kleppestø ungdomsskole, Hanne-Guri Hellevang. Kleppestø er en av 120 norske skoler som er med i det nasjonale Dembra-nettverket. Raftostiftelsen søker nå nye skoler på Vestlandet som ønsker bli med fra høsten 2022.

Foto: Ingvild Festervoll Melien/Raftostiftelsen

Dembra er forkortelsen for demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme, og er et gratis tilbud til barne- og ungdomsskoler i hele Norge. Kleppestø ungdomsskole på Askøy har benyttet seg av gratistilbudet i flere år. Som Dembra-skole får personalet veiledning og kursing som kan hjelpe dem i utfordringer lærerne opplever i skolehverdagen. Rektor Hanne-Guri Hellevang anbefaler Dembra på det sterkeste.

- Dembra-kursene er matnyttige, og de hjelper oss med å håndtere de utfordringene vi står i her og nå. Språkbruk og mikroaggresjon og hvordan det påvirker felleskapet, er et tema som Dembra-veilederne har løftet frem i lyset og gitt oss gode redskaper til å håndtere, forteller Hellevang.

Hun sier at mye også handler om en bevisstgjøring rundt demokrati, verdier og holdninger blant elever så vel som lærere. Mange av holdningene våre dannes på ungdomstrinnet, og skolene har derfor et særskilt ansvar i å ta vare på demokratiske verdier.

- Om ikke vi klarer å håndtere situasjoner som oppstår blant elevgruppen, kan det lett føre til at demokratiske verdier forvitrer, mener Hellevang.

Viktig med et sterkt faglig fundament

Rektoren forteller at skolen får mange tilbud fra ulike aktører og interesseorganisasjoner som kan tilby holdningsskapende kurs og undervisningsopplegg. For Kleppestø ungdomsskole, har det vært viktig å velge et tilbud sterkt faglig fundert, der dialog og refleksjon er i fokus.

- For eksempel er ytringsfrihet er et komplekst tema i dagens samfunn. Elever kan ha ulike ståsted, og ulike syn og det må vi i skolen ha respekt for og møte med dialog, fremfor å dømme eller appellere til følelser, fortsetter Hellevang.

Løser ting i felleskap

Dembra Vest har den siste tiden inngått samarbeidet med Team skyfritt, som er et tiltak Bergen kommune tilby skoler som har hatt tilfeller av mobbing, utenforskap eller krenkelser. En av deres anbefalinger til skolene kan være å få inn Dembra-veildere. Rådgiver i Team skyfritt, Camilla Blokhus Svensson forteller at det er spesielt i situasjoner der utfordringene ligger på gruppenivå, at Dembra-kompetansen har en viktig funksjon.

- En krenkende kommentar kan virke ulikt på personer. I stedet for å møte eleven med: “sånt må du ikke si”, må vi heller gå i dialog og forsøke å bygge en kultur med fokus på inkludering, sier Blokhus Svensson.

Forebygge og tenke fremover

Svensson mener Dembra kan være spesielt nyttig for skoler som opplever tendenser til grupperinger, rasistisk og krenkende språkbruk, eller der det kan være vanskelig å diskutere kontroversielle tema. Samtidig tror hun i likhet med Hellevang, at Dembra er nyttig for de fleste skoler i en tid der elevmedvirkning og demokratidanning står høyt på agendaen i læreplanen.

- Fokuset må ligge på forebygging og involvere elevene gjennom dialog og refleksjon. Her har skolene en unik mulighet til velge å ligge i forkant og bygge en demokratisk skole, avslutter Svensson.

Er du interessert i å vite mer om Dembra, ta kontakt med Solveig Moldrheim, Undervisningsleder og leder for Dembra på Vestlandet.

FAKTABOKS: HVA ER DEMBRA?

Dembra er forkortelsen for demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme, og er et gratis tilbud til barne- og ungdomsskoler i hele Norge.

Dembra tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet i tema som fremmedfrykt, rasisme og ekstremisme.

120 skoler har til nå deltatt i Dembra og nærmere 4000 lærere har fått opplæring

Raftostiftelsen leder Dembra på Vestlandet, og er nå i gang med å rekruttere skoler for neste skoleår 2022-2023.

Les mer på Dembras nettsider

Kontakt

Solveig Moldrheim

Undervisningsleder
Means of contactContact details
Phone:93405159
E-mail:solveig.moldrheim@rafto.no
Mer om Solveig Moldrheim