Fortellinger om 22. juli 2011

Våren 2023 ferdigstiller Raftostiftelsen et undervisningstilbud om 22. juli. Målet er å gi elever på ungdomsskole og videregående skole innsikt i hendelsesforløpet, fenomenforståelse, bakgrunnen for og konsekvenser av terrorangrepet 22. juli 2011.

Videre inviteres elevene til å reflektere over ulike fortellinger om 22. juli, både offentlige og personlige. Undervisningstilbudet er forankret i læreplanen hvor undervisning om 22. juli er trukket frem som sentralt for å videreutvikle demokratiet og forebygge ekstreme holdninger og handlinger. Tilbudet er utviklet i samarbeid med 22. juli-senteret og Støttegruppen for 22. juli i Hordaland.

Nikolas og Ylva som deler sin fortelling fra 22. juli 2011. Foto: Ingvild Festervoll Melien.
Nikolas og Ylva som deler sin fortelling fra 22. juli 2011. Foto: Ingvild Festervoll Melien.

Undervisningstilbudet er tredelt og består av:

  1. Et forberedelsesopplegg som gjennomføres på skolen. Her arbeider elevene med hendelsesforløpet under terroren 22. juli 2011. Videre skal de reflektere over årsaker til og konsekvenser av terrorangrepet (2,5 timer).
  1. En samtale med overlevende, berørte eller etterlatte etter 22. juli 2011 som gjennomføres på Raftohuset. Med utgangspunkt i personlige erfaringer gir samtalen nærhet til historien, samtidig som det åpnes for at elevene kan stille spørsmål til dem som deler sine personlige fortellinger (2,5 timer).
  1. Et etterarbeid som gjennomføres på skolen. Med utgangspunkt i sentrale begreper som radikalisering og ekstremisme tar opplegget sikte på fenomenforståelse, i tillegg til å bearbeide inntrykk og erfaringer etter samtalen på Raftohuset (2,5 timer).
Elever som lytter til vitnefortellinger på Raftohuset. Foto: Ingvild Festervoll Melien.
Elever som lytter til vitnefortellinger på Raftohuset. Foto: Ingvild Festervoll Melien.

Undervisningsopplegget vil etter hvert inngå som en del av Raftostiftelsens faste undervisningstilbud, men med begrenset kapasitet. Følg med på nyhetsbrev og nettside for oppdatering om prosjektet og muligheten for å melde på din klasse.

Ønsker klassen din 22. juli-undervisning?

Dette tilbudet er foreløpig fullbooket. Meld deg på vårt nyhetsbrev for undervisning for å få med deg neste gang vi har ledige timer.

Kontakt

Leonardo Faba

Undervisningsrådgiver
Means of contactContact details
Phone:90 63 49 42
E-mail:leonardo.faba@rafto.no
Mer om Leonardo Faba