Hva er bra rasismeundervisning?

Over en lenger periode har ungdommer møtt hverandre på Raftohuset for å diskutere rasismeundervisning i den norske skolen. Vårt prosjekt Ka’brasu, eller «Ka e bra rasisme-undervisning? har resultert i syv konkrete råd til lærerne.

🧠 1 RELEVANS OG KRITISK TENKNING

Erkjenn rasismen rundt oss og i lokalsamfunnet vårt, i stedet for noe abstrakt som hendte for lenge siden og langt borte. Sett søkelys på lokalsamfunnet og skolemiljøet.

💡 2 BRUK EKSEMPLER PÅ RASISME

Bruk autentiske fortellinger om rasisme som kan skape empati og la elevene øve seg på evnen til å gjenkjenne rasisme.

🤔 3 FOR ERFARNE OG UERFARNE

Vurder elevenes forkunnskaper og erfaringer med rasisme og juster undervisningen deretter. Sørg for at både erfarne og uerfarne elever lærer noe.

🗣️ 4 TERMINOLOGI

Ikke vær redd for å kalle det hva de er; men bruk passende ord. Sett av tid til å gå gjennom og forklare relevante begreper som rasisme, mikroaggresjon, privilegier, interseksjonalitet, assimilering og annen terminologi som er relevant for elevene dine.

🔧 5 VERKTØY FOR Å MOTVIRKE RASISME

Informer elevene om tilgjengelige ressurser. Som eksempel: bruke tilskuer-effekten til å oppmuntre elever til å reise seg mot rasisme i hverdagen.

⚠️ 6 VIS HENSYN

Vurder det sosiale miljøet i klassen din før du velger innhold og metodikk. Vær alderstilpasset og sørg for å bruke trigger-warnings. Avstå fra å bruke eksplisitt og skadelig innhold i undervisningen, som voldelige filmer.

👩‍🏫 7 AKTIV LÆRING

Bruk aktive undervisningsmetoder for å fremme kritisk tenking og se rasisme fra ulike perspektiver. Undervisningen skal være en øyeåpner for studentene på en måte som kommer dem til gode, som for eksempel spill eller dialogøvelser.

Kontakt

Solveig Moldrheim

Undervisningsleder
Means of contactContact details
Phone:93405159
E-mail:solveig.moldrheim@rafto.no
Mer om Solveig Moldrheim