Nobels fredspris: - En viktig anerkjennelse av sivilsamfunnets rolle

Pris til sivilsamfunnet i Ukraina, Russland og Belarus

Raftostiftelsen overbringer de hjerteligste gratulasjoner til årets mottakere av Nobels fredspris, som anerkjenner sivilsamfunnets heltemodige innsats i tre land involvert i en historisk kamp som vil påvirke vår felles fremtid.

Bergen, 07.10.2022

- Vi er så glade over at Nobels fredspris i år anerkjenner sivilsamfunnsorganisasjoner som i en årrekke har kjempet for demokrati og menneskerettigheter, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

Memorial har i mange år vært Russlands kanskje viktigste formidler av kunnskap om menneskerettighetsovergrep, under tidligere og nåværende regimer i Russland.

2005 mottok daværende representant for Memorial i Groznyj Lidia Jusupova Raftoprisen for deres modige arbeid for å dokumentere brudd på menneskerettighetene i Tsjetsjenia.

Yelena Bonner som mottok Raftoprisen i 1991, var med på å stifte Memorial.

Senteret for sivile rettigheter i Ukraina er som Raftostiftelsen medlem av Human Rights House Network, og vi beundrer deres arbeid under de eksepsjonelt vanskelige forhold som råder under den pågående krigen.

Ales Bjaljatski og Vjasna er også medlem av Human Rights House Foundation, og har stått opp mot et overveldende og fasttømret diktatur i flere tiår.

- Disse tre organisasjonene, og Bjaljatski personlig, har involvert og inspirert millioner til å sette egen velferd og frihet på spill for fred, demokrati, og menneskerettigheter. Årets Fredspris kunne ikke vært gitt til mer verdige kandidater, sier Kobbeltvedt.


Kontakt