Raftostiftelsen søker om 85 millioner kroner til utvidelse og oppgradering av Raftohuset

I dag har Raftostiftelsen sendt inn en søknad til Kunnskapsdepartementet om 85 millioner kroner til utvidelse og oppgradering av Raftohuset. Prosjektet innebærer nye undervisningslokaler som i praksis vil doble antall elever på Vestlandet som kan få undervisning i demokrati- og menneskerettigheter. Tiltaket vil og åpne opp Raftohuset fra Menneskerettighetenes plass, til glede for publikum.

Raftostiftelsen har som Freds- og menneskerettssenter på Vestlandet oppdraget med å fremme demokratisk medborgerskap for norske skoler, lærere og elever. I løpet av et år besøker 10.000 elever fra ungdomsskoler og videregående skoler Raftohuset.

Illustrasjon: 3RW. Illustrasjon av huset.
Illustrasjon: 3RW. Illustrasjon av huset.

- Vi skulle veldig gjerne tatt imot enda flere elever på Raftohuset. Søknaden Raftostiftelsen har sendt til Kunnskapsdepartementet innebærer i praksis at dobbelt så mange elever kan besøke oss i løpet av skoleløpet. Vi ønsker å være et menneskerettighetshus for alle, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

Illustrasjon: 3RW. Illustrasjon av elever i amfi på Raftohuset.
Illustrasjon: 3RW. Illustrasjon av elever i amfi på Raftohuset.

Freds- og menneskerettighetssentrene har gjennom det siste tiåret bygget seg opp til å bli vesentlige bidragsytere når det gjelder arbeid mot gruppefiendtlighet, inkludering i skolen, kompetanse mot radikalisering, ekstremisme og demokratisk beredskap. Sentrene bidrar til å oppfylle statens forpliktelser når det gjelder menneskerettighetslæring og er en viktig støtte for skoler og lærerutdanninger. Vi mener at det også er i statens og Kunnskapsdepartementets interesse å bygge status for sentrene, og at et bygg som er funksjonelt, åpent og inviterende vil bidra til dette.

Illustrasjon: 3RW. Illustrasjon av nytt undervisningsrom.
Illustrasjon: 3RW. Illustrasjon av nytt undervisningsrom.

- I en tid der vi ser en tilbakegang i utvikling av demokratier, kriger herjer og at autoritære ledere vinner frem, er det avgjørende å skape rom for at elever blir kjent med engasjementet sitt, meningsdanning og kritisk tenkning, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

Illustrasjon: 3RW. Illustrasjon av gang mellom nye undervisningsrom i Raftohuset.
Illustrasjon: 3RW. Illustrasjon av gang mellom nye undervisningsrom i Raftohuset.

Raftohuset er bygget i en annen tid. For å kunne være et hus for alle, og for å imøtekomme den store etterspørselen vi opplever fra skolene, trenger vi midler til en større oppgradering og utvidelse av Raftohuset.

Illustrasjon: 3RW. Illustrasjon av nytt inngangsparti fra Menneskerettighetenes plass.
Illustrasjon: 3RW. Illustrasjon av nytt inngangsparti fra Menneskerettighetenes plass.

Med støtte fra Kunnskapsdepartementet i 2022 har Raftostiftelsen gjennomført en prosjektering som er redegjort for i detalj i vedlagt søknad. I sum viser dette et realistisk og gjennomførbart prosjekt som vil kunne gi et stort utbytte for elever og lærere på hele Vestlandet.

Illustrasjon: 3RW. Illustrasjon av Raftohuset med takterasse.
Illustrasjon: 3RW. Illustrasjon av Raftohuset med takterasse.

Raftostiftelsen har engasjert Martin Halvorsen fra Erstad og Lekven Bergen AS som prosjektleder og arkitektselskapet 3RW. Tegningene, budsjettet og tidsplanen gir et realistisk bilde av arbeidet som skal gjøres, men forutsetter at midlene bevilges i budsjettet for 2024. Med bevilgning fra 2024 kan huset stå klart allerede i 2027.

Kontakt

Jostein Hole Kobbeltvedt

Daglig leder
Means of contactContact details
Phone:92066025
E-mail:jostein.hole.kobbeltvedt@rafto.no
Mer om Jostein Hole Kobbeltvedt

Ronja Bell Breisnes

Kommunikasjonsrådgiver
Means of contactContact details
Phone:91519253
E-post:ronja.breisnes@rafto.no
Mer om Ronja Bell Breisnes