Jostein Hole Kobbeltvedt

Daglig leder

Jostein Hole Kobbeltvedt har fra 2016 vært daglig leder i Raftostiftelsen. Han har en lang og bred erfaring med menneskerettighetsarbeid internasjonalt, blant annet gjennom Kirkens Nødhjelp hvor han har jobbet som utviklingspolitisk rådgiver og hatt ulike lederstillinger. Kobbeltvedt jobbet mye med sivilt samfunn i Sør-Amerika, Afrika og Asia og vært involvert i arbeid opp mot FN, Verdensbanken og Det Internasjonale Pengefondet (IMF). Fra 2011- 2014 ledet han Kirkens Nødhjelps regionskontor for Sørlige Afrika, basert i Sør-Afrika. I 2009 – 2011 satt Kobbeltvedt i FNs arbeidsgruppe for ansvarlige långiving. Han har også gjennom Fredskorpset jobbet som politisk rådgiver for African Network on Debt and Development (AFRODAD) i Zimbabwe. Han har en mastergrad i sammenlignende politikk fra London School of Economics (LSE) og en cand. mag. fra Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB).

Rapporter, artikler og debattinnlegg

Lenker osv.