Raftostiftelsen styrker samarbeidet med Norges Handelshøyskole

NHH har siden Raftostiftelsens oppstart i 1986 vært nært knyttet til hverandre gjennom Professor Thorolf Rafto og hans engasjement for menneskerettigheter. Avtalen som ble inngått denne uken skal bidra til å styrke og videreutvikle samarbeidet om tema som bærekraft og menneskerettigheter.

Bergen, 17.02. 2022

Foto: Rektor ved NHH Øystein Thøgersen og Daglig leder i Rafto, Jostein Hole Kobbetvedt signerte samarbeidsavtralen, mandag, 15. Februar.

Norges Handelshøyskole (NHH) og Raftostiftelsen er historisk knyttet til hverandre fra stiftelsens oppstart. Thorolf Rafto var professor i økonomisk historie ved NHH, og han arbeidet aktivt for menneskerettigheter og demokrati. Raftostiftelsen ble stiftet i 1986 for å minnes arbeidet hans.

NHH og Raftostiftelsen har naturlig nok etablert flere møtepunkt og prosjekter siden stiftelsen ble etablert. Denne avtalen skal bidra til å styrke og videreutvikle samarbeidet og medvirke til at organisasjonene kan lære av hverandre om tema som bærekraft, menneskerettigheter, utdanning og økonomi og finans.

"Det er svært gledelig at vi nå har formalisert samarbeidet. Linken til NHH har vært med oss siden stiftelsens opprettelse, og vi ser at det stadig blir flere felt innenfor forskning og kunnskapsformidling på næringsliv og menneskerettigheter der vi kan dra veksel på hverandres kompetanse", sier Daglig leder i Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltvedt.

Blant aktivitetene som omfattes av avtalen er Raftoprisen, Thorolf Rafto Challenge, Engage.EU, CEMS seminarer og samarbeid som involverer Rafto x NHHS – Raftostiftelsens studentgruppe på NHH.

Kontakt

Therese Jebsen

Seniorrådgiver
Means of contactContact details
Phone:415 11 390
E-mail:therese.jebsen@rafto.no
Mer om Therese Jebsen