Se Raftos nye videoserie om kontroversielle spørsmål: "Hva spør du egentlig om"?

I videoserien "Hva spør du egentlig om?" stiller vi en gruppe deltakere med flerkulturell bakgrunn kontroversielle spørsmål som de diskuterer mellom seg. Spørsmålene tar opp temaer som rasisme, religion, stereotyper og andregjøring.

N-ordet: Hva spør du egentlig om?

Filmen handler om følelser knyttet til bruken av "N-ordet" i Norge.

Deltagerne reflekterer rundt hvordan den norske konteksten skiller seg fra den britiske og amerikanske konteksten. De diskuterer også om etnisk norske kan få "N-ord pass".

Andregjøring: Hva spør du egentlig om?

Denne kortfilmen handler om temaet andregjøring. Det vil si ord, handlinger og prosesser som plasserer noen individer som «de andre», som noen som ikke er en del av «vi/oss».

I filmen diskuterer deltagerne hvordan de opplever og håndterer kommentarer og spørsmål som "hvor kommer du egentlig fra?" og "du snakker veldig bra norsk".

Stereotyper: Hva spør du egentlig om?

Filmen handler om stereotyper tilknyttet ulike etniske minoriteter.

Deltagerne reflekterer rundt opphavet og konsekvensene av negative stereotyper som alkoholisme eller mishandling av barn.

Muslimer: Hva spør du egentlig om?

Filmen handler om spørsmål knyttet til islam og fordommer mot muslimer.

Deltakerne diskuterer kommentarer om terrorisme og bruk av hijab.

Norsk: Hva spør du egentlig om?

Deltagerne diskuterer et spørsmålet som mange med flerkulturell bakgrunn får ofte: Hvor er du egentlig fra?

Filmene er produsert av selskapet Better Call Paul, i samarbeid med Raftostiftelsen.

Kontakt

Solveig Moldrheim

Undervisningsleder
Means of contactContact details
Phone:93405159
E-mail:solveig.moldrheim@rafto.no
Mer om Solveig Moldrheim

Shayan Hussein

Prosjektmedarbeider undervisning
Means of contactContact details
Phone:+47 406 47 842
E-mail:shayan@rafto.no
Mer om Shayan Hussein