Elever fra Tyskland på Raftohuset: – Snakker fritt og åpent om våre erfaringer

Skoleklasse fra Burghardt gymnas besøkte Raftohuset.

To lærere og rundt 20 elever fra Burghardt gymnas i Sør-Tyskland er i Bergen denne uken. Onsdag deltok de på et heldagsseminar om rasisme og diskriminering på Raftohuset.

Undervisningsmedarbeider i Raftostiftelsen, Mars Mesgrahl, forteller om en engasjert gjeng.

– Dette er spesielt dyktige og engasjerte studenter. De har også et eget valgfag om antirasisme på skolen sin, sier Mesgrahl.

Sjeldent besøk

Hvert år underviser Raftostiftelsen nærmere 10 000 norske elever om tema som antirasisme, demokrati og menneskerettigheter.

Men det er ikke så ofte vi får besøk fra utenlandske elever. Besøket kom i stand gjennom en av Raftohusets samarbeidsskoler, Åsane videregående skole.

– Det er første gang jeg underviser utenlandske elever på Raftohuset. Det er både stas og litt spennende, spesielt når det er så flinke elever som disse, sier Mesghral.

– Trygt rom

I løpet av dagen var det både fellesundervisning, gruppesamtaler, og workshops. Elevene hadde mye på hjertet og deltok aktivt i diskusjonene.

– Det er veldig kult å være her. Vi snakker om mange viktige ting. Vi skaper et trygt rom hvor vi kan snakke fritt og åpent om våre erfaringer. Rasisme er ikke bare noe som hører fortiden til. Det er fortsatt et problem som skjer over hele verden, også i Tyskland, sier Manisha Yogeswaran (16), en av elevene i klassen.

Klassens hovedlærer, Jens Weimann, forteller at valgfaget om antirasisme ble startet på Burghardt gymnas i fjor.

– Vi erfarte at elever med minoritetsbakgrunn på skolen vår manglet et sted å snakke om sine erfaringer. Derfor bestemte vi at vi måtte gjøre noe med det, forklarer Weimann.

Ghezlan Alilja (til venstre) og Manisha Yogeswaran (i midten) i en av gruppesamtalene.

Ny skolehverdag

Ghezlan Alilja (19) bekrefter Weimanns synspunkt.

– Å begynne i denne klassen er det beste som har skjedd i livet mitt. Jeg har alltid opplevd skolen som vanskelig fordi jeg ikke hadde noen lærere jeg kunne snakke med, forteller Alija.

For henne har turen til Bergen og Raftohuset stor verdi.

– Det er lærerikt og fantastisk å være her. Så må jeg si at lærer Weimann har betydd mye for oss. Selv om han ikke har minoritetsbakgrunn lever han seg inn i vanskelige erfaringer som mange minoritetselever har. Det gjør at skoletilværelsen har blitt utrolig mye bedre, forteller Alija åpenhjertig.

Lærer Jens Weimann i engasjert samtale med Raftostiftelsens undervisningsmedarbeider, Michal Abraha Solomon.

Kontakt

Kaspar Knudsen

Kommunikasjonsrådgiver
Means of contactContact details
Phone:92 83 32 67
E-mail:kaspar.knudsen@rafto.no
Mer om Kaspar Knudsen

Solveig Moldrheim

Undervisningsleder
Means of contactContact details
Phone:93405159
E-mail:solveig.moldrheim@rafto.no
Mer om Solveig Moldrheim