Vi søker frivillige studenter

Har du et engasjement for menneskerettigheter? Har du lyst til å jobbe frivillig med Raftoprisen 2024? Da vil vi gjerne at du sender oss en søknad til å bli med i årets studentgruppe!

Siden 1987 har Raftostiftelsen hvert år delt ut Raftoprisen til modige menneskerettighetsforsvarere fra ulike deler av verden. Prisen er opprettet til minne om Thorolf Rafto, professor i økonomisk historie ved NHH. Thorolf Rafto viet livet sitt til arbeidet for demokrati og menneskerettigheter. Arbeidet med Raftoprisen er et samarbeid mellom administrasjonen i Raftostiftelsen, studentgruppen og andre frivillige. V trenger inspirerte studenter til studentgruppen for å drive Thorolf Raftos arbeid med menneskerettigheter videre.

Studentgruppen deles hovedsakelig inn i fire undergrupper som jobber med ulike oppgaver relatert til prisen; informasjon, logistikk, Den Nationale Scene og konferanse. Hver gruppe er ledet av en person fra Raftos administrasjon.

Fire grupper

Informasjonsgruppen prøver å nå flest mulig med informasjon om Raftoprisen, blant annet gjennom å promotere prisen i sosiale medier, ha kontakt med norske og internasjonale medier og hjelpe til med å arrangere pressekonferansen der prisen blir offentliggjort.

Logistikkgruppen utfører ulike oppgaver knyttet til administrasjon og organisering for å sikre best mulig logistikk i prisprosjektet. For eksempel har de ansvar for å søke om sponsorer og organisere transport. I tillegg har gruppen ansvar for å arrangere det tradisjonelle fakkeltoget.

DNS-gruppen har ansvar for å planlegge det kunstneriske programmet for prisutdelingsseremonien på Den Nationale Scene. Dette innebærer å kontakte artister og konferansierer i forkant, samt å være med backstage under gjennomføringen av prisutdelingen.

Konferansegruppen har ansvar for å planlegge og gjennomføre Raftokonferansen, som er et faglig arrangement knyttet til årets prismottakers arbeidsområde. Gruppen legger opp programmet for konferansen og kontakter relevante fagpersoner.

Vi begynner arbeidet i studentgruppen i april, og fra august til november har hver undergruppe ukentlige møter. Studentgruppen har også felles sosiale samlinger i løpet av året.

Interessert?

Om dette høres spennende ut, ber vi deg sende inn en søknad ved å enten følge lenken eller scanne QR-koden nederst på siden innen søndag 18. februar.

Hvis du vil vite mer om Raftos studentgruppe før du søker, er du velkommen til informasjonsmøte onsdag 7. februar kl. 18:00 på Raftohuset. Vi vil kalle inn til samtaler fortløpende etter søknadsfristen. I studentgruppen er det et begrenset antall plasser, men vi trenger også ekstra frivillige til selve gjennomføringen av prisprosjektet i november.

Spørsmål kan rettes til studentleder Johanne Ulriksen Skogseth på johanne.skogseth@rafto.no.

Lenke til søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1RItIuoqh15C_xz5kJwrecC2R-g5X4o-0hOC_1bb-fHs1jg/viewform