Leonardo Faba

Undervisningsrådgiver

Means of contact Contact details
Phone: 90 63 49 42
E-mail: leonardo.faba@rafto.no

Leonardo Faba jobber som rådgiver i undervisningsavdelingen. Han er ansvarlig for koordinering av undervisningen og oppfølging av praktikanter. Leonardo er utdannet lektor med mastergrad i skolerettet utdanningsvitenskap (2018). I perioden 2017-2022 jobbet han som kontakt- og faglærer i ungdomsskolen. Han har undervist i KRLE, samfunnsfag og kroppsøving.