Vegard Waagbø

Undervisningsmedarbeider

Means of contact Contact details
Phone: 41 56 81 63
E-mail: vegard.waagbo@rafto.no

Vegard jobber med undervisning og har ansvar for booking hos undervisningsavdelingen. Han er også ansvarlig for undervisningsavdelingens turnéer og prosjektet bærekraft på høyden.

Vegard har en bachelorgrad i generell psykologi fra UiB (2023) og fagbrev som reiselivsmedarbeider.