Skolebesøk: En samtale om negativ sosial kontroll

Raftostiftelsen har inngått et samarbeid med Support, not protect som driver kampanje- og holdningsskapende arbeid for å motvirke negativ sosial kontroll.

Om Support,not protect:

Flere av oss som står bak Support Not protect har enten kjent på kroppen eller opplevd på nært hold hvor stor skade negativ sosial kontroll kan føre til. Vi ønsker i stedet å invitere til en samtale som angår oss alle: Hvem er vi med våre omgivelser; søsken eller venner: Ønsker vi å kontrollere og beskytte eller støtter vi? Hva er forskjellen? Hvordan stå i mot en forventning som du får tildelt deg ufrivillig?

Å få flere brødre til å ta tydelig standpunkt om at de vil støtte sine søstre heller enn å beskytte dem er formålet med prosjektet. Samtidig ønsker vi å skape et rom for refleksjon om hvordan vi alle forholder oss til omgivelsene: til søsken, venner og kjærester.

For mer informasjon se https://www.supportnotprotect.com/

PRAKTISK INFORMASJON:

Et skolebesøk fra Support not protect er gratis og innebærer at Leïla Rezzouk Rossow og/eller Tariq Arshad besøker din klasse, viser kampanjefilmen for prosjektet samt gjennomfører øvelser og dialog med elevene.
Varighet 1-2 timer.

For å bestille besøk ta kontakt med leila@supportnotprotect.com, tlf: 46838610.