Diskusjonsøvelse

Brettøvelse: Demokratikaken

Hvilke ingredienser trenger du for å bygge og opprettholde et demokrati? Hvilken rolle har folkeavstemninger og politiske partier? Hva med velferdsordninger? Voldsmonopol? Finnes det noen "dårlige" ingredienser, og hvordan møte disse?

Varighet

2 timer

Type

Diskusjonsøvelse

Sted

I klasserommet

Om øvelsen

Demokratikaken er en brettøvelse om demokratiforståelse, der deltagerne etablerer sin egen stat og deretter utvikler staten til et demokrati. De må bestemme og begrunne hva et demokrati må og bør inneholde.

Læringsmål

Demokratikaken utforsker demokratibegrepet – hva er nødvendige ingredienser i et demokrati? Hvilke elementer er viktige ingredienser i et demokrati? Kan et demokrati bli ferdig utviklet?

Utstyr

Demokratikaken, tavle/flipchart (evt ppt malen for landene), tusj, fargeblyanter, tegneark, gruppebord og stoler.

Praktisk informasjon

Denne øvelsen skjer på skolen, ledet av Raftostiftelsens undervisningsrådgivere. Bestill besøk i skjema under, eller ta kontakt med oss på: undervisning(at)rafto.no

Bestill skolebesøk

Velg ett tema du ønsker undervisning i:
Har du noen elever som bruker rullestol eller har andre tilretteleggingsbehov, ber vi deg si fra så fort som mulig. Da kan vi gjøre undervisningen god for alle, uavhengig av funksjonsvariasjon

Last ned:

Undervisningsopplegg til Demokratikaken.

Power point Demokratikaken ingredienser norsk

Power point veiledning

Demokratikaken er utviklet av Raftostiftelsen med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Vi takker elever og lærere ved Bergen Katedralskole, Bergen Handelsgymnasium og Akademiet Bergen for utprøvinger og tilbakemeldinger i prosessen. Vi takker også professor og samfunnsfagdidaktiker Kjetil Børhaug og førsteamanuensis Terje Knudsen for nyttige kommentarer underveis.