Årsrapport 2021

Til tross for nok et år der pandemien la begrensninger, har Raftostiftelsen bidratt til viktige gjennomslag i arbeidet for menneskerettigheter og demokrati i 2021. Her er noen høydepunkter:

Raftoprisen 2021 - til kamp for sannheten

Med Raftoprisen 2021 til Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) satte Raftostiftelsen fokus på kampen for sannhet i arbeidet for menneskerettigheter. Gjennom innovativ bruk av statistikk og datateknologi har prismottakerne dokumentert menneskerettighetsbrudd i stor skala, avdekket overgrep som ellers ikke ville blitt kjent, og bidratt til at overgriperne blir stilt til ansvar.

Søtte til menneskerettighetsforsvarere i motvind - fra Egypt til Kashmir

Menneskerettighetsforsvarere er en utsatt gruppe som opplever stadig større press og forfølgelse. I 2021 har det vært viktig å fortsette å gi støtte slik at de har mulighet til å opprettholde arbeidet under svært vanskelige omstendigheter. Vi har også startet arbeidet med en rapport som skal kartlegge situasjonen for menneskerettighetsforsvarere under pandemien.

Kvinnelige menneskerettighetsforsvarere - lokale initiativ vokser frem

I løpet av pandemiårene har en rekke lokale kvinne-initiativ vokst frem. De ulike prosjektene iverksatt og ledet av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere, har bidratt til at rundt 1000 kvinner har fått trening og kurs i tema som politisk deltakelse og vold mot kvinner.

Kampen om rettstaten og demokrati i Europa fortsetter

Raftostiftelsens arbeid til forsvar for rettsstaten i Polen fokuserte på ansvaret til den norske regjeringen, og på å gi støtte til et polsk sivilsamfunn under økende press.

Åpenhetslov vedtatt – en milepæl for å styrke næringslivets ansvar

I 2021 vedtok Norge den sterkeste menneskerettighetsloven hittil sammenliknet med liknende lover i andre land. Åpenhetsloven representerer en milepæl for Raftostiftelsen og alle som har bidratt i arbeidet for å styrke næringslivets juridiske ansvar for menneskerettighetene. Nå blir arbeidet med å sikre etterlevelse viktig.

Undervisning til 10 000 elever og lærere på Vestlandet

Til tross for et krevende år med stadig endrede restriksjoner og smitteverntiltak, har Raftostiftelsen opprettholdt et godt og omfangsrikt undervisningstilbud til skoler på Vestlandet. I 2021 har nærmere 10 000 elever og lærere deltatt på undervisning og kurs, enten på Raftohuset, ute på skolene eller på digitale plattformer.

Med økende etterspørsel etter vår undervisning, og med stor interesse for Raftostiftelsen som et levende menneskerettighetssenter i menneskerettighetsbyen Bergen og på Vestlandet, er vi svært takknemlig for at Stortinget har bevilget midler til at vi kan starte prosjektering av et oppgradert og utvidet Raftohus.

Kontakt

Jostein Hole Kobbeltvedt

Daglig leder
Means of contactContact details
Phone:92066025
E-mail:jostein.hole.kobbeltvedt@rafto.no
Mer om Jostein Hole Kobbeltvedt