Norge må gjøre konkrete tiltak for å stanse sivile lidelser i Gaza

Flertallet i Stortinget sa i dag nei til boikott og sanksjoner mot Israel. Raftostiftelsen er skuffet over at ikke noen av tiltakene i sanksjonspakken ble vedtatt.

Den Internasjonale FN-domstolen i Haag fastslo nylig at det er fare for folkemord i Gaza. Domstolen ba også Israel om å innføre hastetiltak for å hindre de omfattende sivile lidelsene vi til nå har sett. Likevel ser vi overhodet ingen tegn til stans i Israels brutale krigføring. Derfor oppfordrer vi nå norske myndigheter til å intensivere presset mot Israel.

I dag, tirsdag 6. februar, ble flere forslag om sanksjoner og straffetiltak mot Israel diskutert i Stortinget. Dessverre ble disse forslagene nedstemt av et flertall av partiene. Vi er skuffet over at ikke noen av tiltakene i sanksjonspakken ble vedtatt. I stedet nøyer man seg med å gjenta kritikk som tidligere har vært fremmet uten ønsket effekt.

Vi ber derfor norske myndigheter om å revurdere og iverksette ulike sanksjoner mot Israel. Når verbal kritikk ikke virker, mener vi at det er nødvendig å ty til sterkere virkemidler.

Listeføring av Israel

Raftoprisen gikk i fjor til Defense for Children – Palestine (DCIP) sitt arbeid for barns rettigheter i de okkuperte palestinske områdene. I likhet med andre menneskerettighetsorganisasjoner i området, jobber DCIP nå under et enormt press.

Et konkret skritt vi mener regjeringen kan ta er nå å be FNs generalsekretær om å listeføre Israel som et land som begår folkerettsbrudd i krig. Slike listeførte land pålegges en handlingsplan med rapporteringsplikt for å avslutte menneskerettighetsbruddene. Dette kan være et viktig bidrag for å utfordre bruken av Israels militærmakt.

Tiltaket er både opplagt og håndfast, og norske myndigheter bør derfor handle. Vi oppfordrer norske myndigheter til snarest mulig å ta initiativ til å få Israel listeført av FNs generalsekretær.

Kontakt

Jostein Hole Kobbeltvedt

Daglig leder
Means of contactContact details
Phone:92066025
E-mail:jostein.hole.kobbeltvedt@rafto.no
Mer om Jostein Hole Kobbeltvedt

Ingrid Breisteinslien Rosland

Seniorrådgiver
Means of contactContact details
Phone:92888542
E-mail:ingrid.rosland@rafto.no
Mer om Ingrid Breisteinslien Rosland

Kaspar Knudsen

Kommunikasjonsrådgiver
Means of contactContact details
Phone:92 83 32 67
E-mail:kaspar.knudsen@rafto.no
Mer om Kaspar Knudsen