Stortinget reverserer kutt til menneskerettigheter

- Vi er glad for at Stortinget nå reverserer regjeringens foreslåtte kutt til menneskerettigheter og FNs høykommissær for menneskerettigheter. Putins krig mot Ukraina viser med all tydelighet at dette ikke er tiden for å kutte støtte til de som kjemper for menneskerettigheter og demokrati, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen

Bergen, 14/6 2022

I budsjettenighet med regjeringspartiene har SV fått gjennomslag for at regjeringens foreslåtte kutt i bistandsbudsjettet på 4 milliarder kroner reverseres med 2.5 milliarder kroner. I budsjettavtalene prioriteres FN-kjernestøtte, menneskerettigheter og sivilt samfunn.

Budsjettenigheten innebærer at det opprinnelige foreslåtte kuttet på 136 millioner kroner i støtte til menneskerettigheter og det foreslåtte kuttet på 98 millioner kroner til FNs høykommissær for menneskerettigheter reverseres i sin helhet.

- I en tid der Norge får rekordinntekter som følge av krigens effekt på olje- og gassprisene er det fortsatt skuffende at regjeringen kutter bistandsbudsjettet med 1.5 milliarder kroner. Vi er allikevel glade for at store deler av det opprinnelige kuttet reverseres og at Stortinget ivaretar støtten til menneskerettigheter og demokrati. Om det opprinnelige kuttet på disse postene hadde blitt stående ville det sendt et svært uheldig signal til både Putin og hans autoritære venner verden over, sier Hole Kobbeltvedt.

Kontakt

Jostein Hole Kobbeltvedt

Daglig leder
Means of contactContact details
Phone:92066025
E-mail:jostein.hole.kobbeltvedt@rafto.no
Mer om Jostein Hole Kobbeltvedt