Inviterer nye skoleklasser til fortellinger om 22. juli

Tidligere har Raftostiftelsen hatt lange ventelister fra skoleklasser som vil lytte til personlige historier om 22. Juli-terroren. Nå inviterer vi nye elever til å delta i undervisningen.

Om knapt to uker starter Raftostiftelsen en ny runde med personlige fortellinger om terrorangrepet som rammet Norge 22. juli 2011.

I hele uke 8, fra 19. februar til 23. februar, blir det undervisningsopplegg på Raftohuset. Da vil overlevende, berørte eller etterlatte etter terroren igjen deler sine sterke personlige opplevelser.

Leonardo Faba, undervisningsrådgiver på Raftohuset, sier at det tidligere har vært lange ventelister for å delta i undervisningen.

– Men nå ønsker vi at nye skoleklasser melder seg. Det er fortsatt ledige plasser i uke 8.

Nye kort rett fra trykkeriet.

Nytt undervisningsmateriell

Tilbudet er utviklet i samarbeid med 22. juli-senteret og Støttegruppen for 22. juli i Hordaland. Leonardo Faba sier at tilbakemeldingene på opplegget har vært veldig gode.

– Mange beskriver spesielt møte med vitner som en sterk opplevelse, sier han.

Skoleklasser som ikke får plass i denne runden får en ny mulighet i slutten av mai, da neste runde med vitnefortellinger arrangeres.

I tillegg til selve undervisningen på Raftohuset er det lagt opp til at elevene skal gjøre både for- og etterarbeid om terrorangrepet.

Sentralt i undervisningsopplegget er vitnefortellingskort, som brukes til aktiv refleksjon rundt terrorangrepet og følgene av det. Nytt i år er at det er laget nye kort som blir delt ut til klassene. Disse brukes både i forkant og etterkant av besøket på Raftohuset.

Nå ønsker vi at nye skoleklasser melder seg.

Leonardo Faba, undervisningsrådgiver på Raftohuset.

– Gir et godt grunnlag

– I forkant bruker elevene kortene aktivt. De blir kjent med hva som skjedde 22. juli 2011, hendelsesforløpet og fakta om terrorangrepet. Det gir et godt grunnlag for del to, som foregår på Raftohuset, sier Faba.

Vitnefortellingskortene kan hentes på Raftohuset, eller lastes ned i digitalt format.

Ønsker klassen din 22. juli undervisning? Ta direkte kontakt med vår undervisningsavdeling her.

Her kan du lese mer om 22.juli-undervisningen.

Noen av de nye kortene som brukes i undervisningen.


Kontakt

Leonardo Faba

Undervisningsrådgiver
Means of contactContact details
Phone:90 63 49 42
E-mail:leonardo.faba@rafto.no
Mer om Leonardo Faba

Solveig Moldrheim

Undervisningsleder
Means of contactContact details
Phone:93405159
E-mail:solveig.moldrheim@rafto.no
Mer om Solveig Moldrheim