Raftostiftelsen for menneskerettigheter

Vi tildeler Raftoprisen, styrker menneskerettighetsforsvareres arbeid, ansvarliggjør myndigheter og næringsliv og underviser i demokrati og menneskerettigheter.

Nyheter

Alle artikler

Bestill undervisning

Et gratis tilbud til alle skoler på Vestlandet der elever kan bli kjent med sitt engasjement for menneskerettigheter! Dette er temaene vi underviser i:

Næringsliv og menneskerettigheter

The Thorolf Rafto Challenge

Årlig foredrag på Norges Handelshøyskole der toppledere blir utfordret til å snakke åpent om sine menneskerettighetsdilemmaer.

Les mer

Masterkurs i Næringsliv og menneskerettigheter

Sammen med Universitetet i Bergen og Institute for Human Rights and Business (IHRB) tilbyr Raftostiftelsen et etterutdanningskurs/masterkurs på næringsliv og menneskerettigheter.

Les mer

Er din bedrift klar for fremtiden?

FUTURE-PROOF-plattformen er et proaktivt tiltak for å sikre at næringslivet etterlever sitt menneskerettighetsansvar i årene som kommer.

Les mer