Bærekraftige samfunn

Hvordan henger klimaendringer sammen med menneskerettigheter? Hva gjør folk sårbare for klimaendringer, og hva har dette med rettferdighet å gjøre? Med temaet bærekraft og klimaendringer reflekterer elevene over klimarettferdighet og individets rolle i systemet på veien til et bærekraftig samfunn.

Om skolebesøket til Raftohuset

Mer informasjon om besøket i Rettighetstanken på Raftohuset og tilhørende oppgaver.