Migrasjon

Når mennesker flytter, endres vi. Samfunnsutvikling og flytting påvirker hverandre. Kanskje endrer vi måten vi ser oss selv på, eller vårt syn på verden. Kanskje møtes mennesker som skaper nye ideer og nye muligheter. Men, vi kan også møte stengsler og holdes utenfor fellesskap vi vil inn i. Noen flytter fordi de må flykte fra et urolig samfunn. Noen flytter på grunn av avgjørelser tatt av politikere eller militære ledere.

Aktiviteter knyttet til migrasjon og menneskehandel

Diskusjonsøvelser og dokumentarfilmer med tilhørende kildekritiske oppgaver, tilpasset både klasseromsundervisning og hjemmeskole.