Demokrati

Hva er et demokrati? Hva betyr det at et samfunn er demokratisk? Hva har demokrati med menneskerettigheter å gjøre? Med temaet demokrati utforsker elevene ulike perspektiver på demokrati og sammenhengen mellom demokrati og menneskerettigheter

Besøket til Raftohuset

Mer informasjon om besøket i Rettighetstanken på Raftohuset og tilhørende oppgaver.

Undervisning med samarbeidspartnere

Vi tilbyr også undervisning for skoleklasser i samarbeid med ulike organisasjoner i Norge.

Demokrativerksted for elever og lærere

Elever og lærere fra ulike ungdomsskoler i hele landet tilbringer tre innholdsrike dager på Utøya sammen.

Les mer