Rasisme og diskriminering

Hva er diskriminering og rasisme? Hvordan kan rasisme og diskriminering eksistere i samfunn som har regelverk og lover som skal beskytte mot dette? Med temaet rasisme og diskriminering utforsker elevene ulike former for diskriminering, sammenhenger mellom diskriminering og gruppefiendtlighet og reflekterer over hvordan menneskers muligheter kan påvirkes av gruppetilhørighet.

Besøk på Raftohuset

Her finner du informasjon om besøket på Raftohuset og klasseromsøvelser som passer til tema.