Fordommer

Hva er fordommer, stereotypier og kategorisering, og hva kommer dette av? Er vi frie nok fra kategoriene vi puttes i til å gjøre egne valg? Hvilke konsekvenser har det at mennesker kategoriserer hverandre? Er det positivt å bli satt i en boks, eller negativt, eller kan det kanskje være nyttig? Med temaet fordommer reflekterer elevene over hvordan fordommer og kategoriseringer påvirker møter mellom mennesker og utforsker hva som skal til for å bekjempe fordommer.

Besøk på Raftohuset

Her finner du informasjon om besøket på Raftohuset og klasseromsøvelser som passer til tema.